Di Khang Linh- Lọ 60 Viên

180,000

🌻  Di Khang Linh hỗ trợ giảm đường huyết. Hỗ trợ giảm nguy cơ do biến chứng đái tháo đường. Dùng cho người tiểu đường( Đái tháo đường) . Rối loạn do dung nạp đường huyết.